دیدار و آشنایی با زندگی فرهنگی

لُ پَس یا کارت عبور استقبال ١٨ و ١٩ شامل حال افرادی می شود که در سال ٢٠١٧ در شهر سیون سکونت یافتند. این کارت شخصی شرایط شرکت در مراسم و واقعه های فرهنگی مختلفی را به صورت رایگان و نامحدود در ٣٦ نقطه شهر سیون برای شما فراهم می سازد. کارت ویژه استقبال ١٨ و ١٩ از تاریخ ١ ماه آوریل سال ٢٠١٨ تا ٣١ ماه مارس سال ٢٠١٩ میلادی دارای اعتبار خواهد بود.

اطلاعات مفید و شرایط کاربری بر روی صفحە اطلاعات.