دیدار و آشنایی با زندگی فرهنگی

لُ پَس یا کارت عبور استقبال ٢٠ و ٢١ شامل حال افرادی می شود که در سال ٢٠١٩ در شهر سیون سکونت یافتند. این کارت شخصی شرایط شرکت در مراسم و واقعه های فرهنگی مختلفی را به صورت رایگان و نامحدود در ٣٨ نقطه شهر سیون برای شما فراهم می سازد. کارت ویژه استقبال ٢٠ و ٢١ از تاریخ ١ ماه آوریل سال ٢٠٢٠ تا ٣١ ماه مارس سال ٢٠٢١ میلادی دارای اعتبار خواهد بود.