آشنا شوید با کل برنامەهای رایگان همراه با کارت عبور استقبال

Next
Plus Up

KISS ! (loving kills)

Théâtre Les Halles
3 فوریه، ساعت 20:30

Next
Plus Up

En toute discrétion

Teatro Comico
3 فوریه، ساعت 20:00

Next
Plus Up

ANNA AARON

Point 11
3 فوریه، ساعت 20:30

Next
Plus Up

J'ai plié ma langue

Théâtre Les Halles
4 فوریه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

KISS ! (loving kills)

Théâtre Les Halles
4 فوریه، ساعت 20:30

Next
Plus Up

En toute discrétion

Teatro Comico
4 فوریه، ساعت 20:00

Next
Plus Up

J'ai plié ma langue

Théâtre Les Halles
5 فوریه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

La Suisse, terre d’asile de grands compositeurs de musique classique

Médiathèque Valais - Sion
7 فوریه، ساعت 18:30

Next
Plus Up

P&I présente "Semret"

Page et Image
7 فوریه، ساعت 18:30

Next
Plus Up

Wednesday Movie Night

Arkaös
8 فوریه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Septik

le Spot
9 فوریه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

/// LECTURE Laurent Petitmangin

Ferme-Asile
10 فوریه، ساعت 20:00

Next
Plus Up

LA MARAUDE

Point 11
10 فوریه، ساعت 20:30

Next
Plus Up

Ego le Cachalot - Super Ego

Magimalice
11 فوریه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

ATOEM (F) + Vouipe (VS) + Moon (VS)

Le Port Franc
11 فوریه، ساعت 22:00

Next
Plus Up

Le nom des choses

Théâtre Les Halles
14 فوریه، ساعت 14:30

Next
Plus Up

Le nom des choses

Théâtre Les Halles
15 فوریه، ساعت 10:00

Next
Plus Up

Visite pour découvrir les métiers de la Médiathèque Valais

Médiathèque Valais - Sion
15 فوریه، ساعت 08:30

Next
Plus Up

Le nom des choses

Théâtre Les Halles
15 فوریه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Zombie Zombie

le Spot
15 فوریه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Le nom des choses

Théâtre Les Halles
16 فوریه، ساعت 10:00

Next
Plus Up

Le nom des choses

Théâtre Les Halles
16 فوریه، ساعت 14:30

Next
Plus Up

Zombie Zombie

le Spot
16 فوریه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

La valse du temps

Teatro Comico
16 فوریه، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Le 17-17

Bibliothèque-Médiathèque Sierre (BMS)
17 فوریه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

La valse du temps

Teatro Comico
17 فوریه، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Jazz Station - Léo Tardin & Louis Matute duo

L'Hacienda
17 فوریه، ساعت 20:00

Next
Plus Up

La valse du temps

Teatro Comico
18 فوریه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

/// CONCERT Louis Matute Large Ensemble

Ferme-Asile
18 فوریه، ساعت 21:00

Next
Plus Up

La valse du temps

Teatro Comico
19 فوریه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

La Nef des fous

Orchestre Valaisan Amateur
21 فوریه، ساعت 16:00

Next
Plus Up

La Nef des fous

Orchestre Valaisan Amateur
21 فوریه، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Club du jeudi

Médiathèque Valais - Sion
23 فوریه، ساعت 18:00

Next
Plus Up

La valse du temps

Teatro Comico
23 فوریه، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Le mentaliste retrouve le temps perdu

Théâtre Alizé
24 فوریه، ساعت 20:15

Next
Plus Up

La valse du temps

Teatro Comico
24 فوریه، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Coccicontes - Rendez-vous pour les tout-petits (dès 18 mois)

Médiathèque Valais - Sion
25 فوریه، ساعت 09:30

Next
Plus Up

Coccicontes - Rendez-vous pour les tout-petits (dès 18 mois)

Médiathèque Valais - Sion
25 فوریه، ساعت 10:30

Next
Plus Up

La valse du temps

Teatro Comico
25 فوریه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Le mentaliste retrouve le temps perdu

Théâtre Alizé
25 فوریه، ساعت 20:15

Next
Plus Up

Le mentaliste retrouve le temps perdu

Théâtre Alizé
26 فوریه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

La valse du temps

Teatro Comico
26 فوریه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Héloïse Maret à Zone 30 Art Public

ZONE 30 Art public
24 دسامبر، ساعت 00:00

Next
Plus Up

DIEstinguished

Théâtre Les Halles
3 مارس، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Petit Winterreise en Moonboots

Teatro Comico
3 مارس، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Coccicontes

Bibliothèque-Médiathèque Sierre (BMS)
4 مارس، ساعت 09:30

Next
Plus Up

DIEstinguished

Théâtre Les Halles
4 مارس، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Petit Winterreise en Moonboots

Teatro Comico
4 مارس، ساعت 20:00

Next
Plus Up

P&I présente "Utama"

Page et Image
7 مارس، ساعت 18:30

Next
Plus Up

VISITE COMMENTÉE ET CONCERT SUPRISE I

Maison du diable -Espace culturel Fondation Fellini
9 مارس، ساعت 18:30

Next
Plus Up

Menu 5 : Lotus et Pissenli

le Spot
10 مارس، ساعت 12:00

Next
Plus Up

/// CONCERT Eden's Cave

Ferme-Asile
10 مارس، ساعت 20:30

Next
Plus Up

/// CONCERT Moictani

Ferme-Asile
10 مارس، ساعت 21:20

Next
Plus Up

/// CONCERT Archair

Ferme-Asile
10 مارس، ساعت 22:10

Next
Plus Up

/// CONCERT The Meseeks

Ferme-Asile
10 مارس، ساعت 23:00

Next
Plus Up

P'tit déj littéraire

Médiathèque Valais - Sion
11 مارس، ساعت 10:00

Next
Plus Up

Jean-Pascal Bongard

Galerie Les Dilettantes
14 ژانویه، ساعت 11:00

Next
Plus Up

Exposition d'Effi Bolli, Aurèle Oggier et Janos Németh

Galerie Grande Fontaine
18 فوریه، ساعت 16:00

Next
Plus Up

Le cirque en malle

Magimalice
11 مارس، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Art'Mini

Théâtre Les Halles
15 مارس، ساعت 10:30

Next
Plus Up

Art'Mini

Théâtre Les Halles
15 مارس، ساعت 15:00

Next
Plus Up

En aparté avec Nicolas Steiner

Médiathèque Valais - Sion
16 مارس، ساعت 18:30

Next
Plus Up

IDOLS

Théâtre Les Halles
16 مارس، ساعت 19:00

Next
Plus Up

7 Rêves

le Spot
16 مارس، ساعت 19:00

Next
Plus Up

La Crique

Teatro Comico
16 مارس، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Le 17-17

Bibliothèque-Médiathèque Sierre (BMS)
17 مارس، ساعت 17:00

Next
Plus Up

IDOLS

Théâtre Les Halles
17 مارس، ساعت 19:00

Next
Plus Up

7 Rêves

le Spot
17 مارس، ساعت 19:00

Next
Plus Up

La Crique

Teatro Comico
17 مارس، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Walter Astral (F) + Sénescence Impreza (VS) + Ramin (CH)

Le Port Franc
17 مارس، ساعت 22:00

Next
Plus Up

Né pour lire

Médiathèque Valais - Sion
18 مارس، ساعت 09:30

Next
Plus Up

IDOLS

Théâtre Les Halles
18 مارس، ساعت 19:00

Next
Plus Up

7 Rêves

le Spot
18 مارس، ساعت 19:00

Next
Plus Up

La Crique

Teatro Comico
18 مارس، ساعت 20:00

Next
Plus Up

7 Rêves

le Spot
19 مارس، ساعت 17:00

Next
Plus Up

La Crique

Teatro Comico
19 مارس، ساعت 17:00

Next
Plus Up

H.S.

le Spot
22 مارس، ساعت 19:00

Next
Plus Up

VISITE COMMENTÉE ET CONCERT SUPRISE II

Maison du diable -Espace culturel Fondation Fellini
23 مارس، ساعت 18:30

Next
Plus Up

La Crique

Teatro Comico
23 مارس، ساعت 20:00

Next
Plus Up

La Crique

Teatro Comico
24 مارس، ساعت 20:00

Next
Plus Up

La Crique

Teatro Comico
25 مارس، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Les Riches Heures de Valère

Les Riches Heures de Valère
26 مارس، ساعت 17:00

Next
Plus Up

La Crique

Teatro Comico
26 مارس، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Les Bovary

le Spot
31 مارس، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Concert Annuel

Théâtre Les Halles
31 مارس، ساعت 20:00

Next
Plus Up

BRNS (BE) + Alice Torrent (VS)

Le Port Franc
31 مارس، ساعت 20:30

Next
Plus Up

Le Valais ouvert sur le monde: l’humain et l’interculturalité

Médiathèque Valais - Sion
1 آوریل، ساعت 10:00

Next
Plus Up

Concert Annuel

Théâtre Les Halles
1 آوریل، ساعت 20:00

Next
Plus Up

/// CONCERT Dominique Fils-Aimé

Ferme-Asile
1 آوریل، ساعت 21:00

Next
Plus Up

Aliose (CH) + Milla (VS)

Le Port Franc
1 آوریل، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Exposition "Alabaster"

Musées cantonaux
2 دسامبر، ساعت 17:00

Next
Plus Up

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS I

Maison du diable -Espace culturel Fondation Fellini
5 آوریل، ساعت 14:00

Next
Plus Up

Club du jeudi

Médiathèque Valais - Sion
6 آوریل، ساعت 18:00

Next
Plus Up

VISITE COMMENTÉE ET CONCERT SUPRISE III

Maison du diable -Espace culturel Fondation Fellini
6 آوریل، ساعت 18:30

Next
Plus Up

Jazz Station - La Nuit du Piano

L'Hacienda
13 آوریل، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Ballett

le Spot
15 آوریل، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Ballett

le Spot
16 آوریل، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Le 17-17

Bibliothèque-Médiathèque Sierre (BMS)
17 آوریل، ساعت 17:00

Next
Plus Up

L’HEMU Valais-Wallis

Médiathèque Valais - Sion
18 آوریل، ساعت 18:30

Next
Plus Up

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS II

Maison du diable -Espace culturel Fondation Fellini
19 آوریل، ساعت 14:00

Next
Plus Up

Sirandanes

Théâtre Les Halles
20 آوریل، ساعت 10:00

Next
Plus Up

Sirandanes

Théâtre Les Halles
20 آوریل، ساعت 14:30

Next
Plus Up

Les effleuré·e·s

le Spot
20 آوریل، ساعت 19:00

Next
Plus Up

VISITE COMMENTÉE ET CONCERT SUPRISE IV

Maison du diable -Espace culturel Fondation Fellini
20 آوریل، ساعت 18:30

Next
Plus Up

Sirandanes

Théâtre Les Halles
21 آوریل، ساعت 10:00

Next
Plus Up

Sirandanes

Théâtre Les Halles
21 آوریل، ساعت 14:30

Next
Plus Up

Les effleuré·e·s

le Spot
21 آوریل، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Sirandanes

Théâtre Les Halles
22 آوریل، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Soudjata l’enfant lion

Magimalice
22 آوریل، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Les effleuré·e·s

le Spot
22 آوریل، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Ballett

le Spot
22 آوریل، ساعت 19:00

Next
Plus Up

/// CONCERT Macha Gharibian

Ferme-Asile
22 آوریل، ساعت 21:00

Next
Plus Up

/// CONCERT Macha Gharibian - Piano solo

Ferme-Asile
23 آوریل، ساعت 11:00

Next
Plus Up

Les effleuré·e·s

le Spot
23 آوریل، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Les Riches Heures de Valère

Les Riches Heures de Valère
23 آوریل، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Les effleuré·e·s

le Spot
25 آوریل، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Les effleuré·e·s

le Spot
26 آوریل، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
26 آوریل، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Les effleuré·e·s

le Spot
27 آوریل، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
27 آوریل، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Les effleuré·e·s

le Spot
28 آوریل، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
28 آوریل، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Coccicontes - Rendez-vous pour les tout-petits (dès 18 mois)

Médiathèque Valais - Sion
29 آوریل، ساعت 09:30

Next
Plus Up

Né pour lire

Bibliothèque-Médiathèque Sierre (BMS)
29 آوریل، ساعت 09:30

Next
Plus Up

Coccicontes - Rendez-vous pour les tout-petits (dès 18 mois)

Médiathèque Valais - Sion
29 آوریل، ساعت 10:30

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
29 آوریل، ساعت 19:00

Next
Plus Up

War on Stage

Le Port Franc
29 آوریل، ساعت 20:00

Next
Plus Up

L’ULTIMA SCENA

Maison du diable -Espace culturel Fondation Fellini
4 فوریه، ساعت 00:00

Next
Plus Up

/// EXPOSITION Sylvain Croci-Torti

Ferme-Asile
17 فوریه، ساعت 18:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
30 آوریل، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Rŭna

le Spot
3 مه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
3 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Club du jeudi

Médiathèque Valais - Sion
4 مه، ساعت 18:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
4 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

/// CONCERT Camilla Sparksss plays lullabies

Ferme-Asile
4 مه، ساعت 19:30

Next
Plus Up

/// CONCERT Meimuna & Friends

Ferme-Asile
4 مه، ساعت 19:30

Next
Plus Up

/// CONCERT Tie Drei

Ferme-Asile
4 مه، ساعت 19:30

Next
Plus Up

Menu 6 : Ouz

le Spot
5 مه، ساعت 12:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
5 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Jazz Station - Juliane Rickenmann 4tet

L'Hacienda
5 مه، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Rototom Sunsplash Launch Party

Le Port Franc
5 مه، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
6 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
7 مه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
10 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

En aparté avec Théo Gmür

Médiathèque Valais - Sion
11 مه، ساعت 18:30

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
11 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
12 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Né pour lire

Médiathèque Valais - Sion
13 مه، ساعت 09:30

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
13 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Exposition "ARTIFICIEL"

Musées cantonaux
15 اکتبر، ساعت 11:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
14 مه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Nous serons tous ravis

le Spot
16 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Visite pour découvrir les métiers de la Médiathèque Valais

Médiathèque Valais - Sion
17 مه، ساعت 08:30

Next
Plus Up

Le 17-17

Bibliothèque-Médiathèque Sierre (BMS)
17 مه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Nous serons tous ravis

le Spot
17 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Caves ouvertes

PALP Festival
17 مه، ساعت 18:00

Next
Plus Up

Nous serons tous ravis

le Spot
18 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
19 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
20 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Apepipopp ! Une poésie de la photo de classe

Théâtre Les Halles
21 مه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

VRAI

le Spot
24 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Les Riches Heures de Valère

Les Riches Heures de Valère
25 مه، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Horizon

Art Métro Sierre
8 فوریه، ساعت 00:24

Next
Plus Up

VRAI

le Spot
27 مه، ساعت 15:00

Next
Plus Up

VRAI

le Spot
27 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Blues & Cie

Théâtre Les Halles
31 مه، ساعت 19:00

Next
Plus Up

Club du jeudi

Médiathèque Valais - Sion
1 ژوئن، ساعت 18:00

Next
Plus Up

Blues & Cie

Théâtre Les Halles
1 ژوئن، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Blues & Cie

Théâtre Les Halles
2 ژوئن، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Blues & Cie

Théâtre Les Halles
3 ژوئن، ساعت 20:00

Next
Plus Up

/// CONCERT Interzone: Serge Teyssot-Gay & Khaled Aljaramani

Ferme-Asile
3 ژوئن، ساعت 21:00

Next
Plus Up

Carnötzet

PALP Festival
3 ژوئن، ساعت 16:00

Next
Plus Up

Les Riches Heures de Valère

Les Riches Heures de Valère
4 ژوئن، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Carnötzet

PALP Festival
4 ژوئن، ساعت 12:00

Next
Plus Up

Menu 7 - Où est passée ma vie ?

le Spot
7 ژوئن، ساعت 12:00

Next
Plus Up

Jazz Station - Volver 5tet

L'Hacienda
9 ژوئن، ساعت 20:00

Next
Plus Up

Exposition coup de coeur

Fondation Musique Sacrée et Maîtrise de la Cathédrale
25 نوامبر، ساعت 00:00

Next
Plus Up

Coccicontes - Rendez-vous pour les tout-petits (dès 18 mois)

Médiathèque Valais - Sion
17 ژوئن، ساعت 09:30

Next
Plus Up

Coccicontes - Rendez-vous pour les tout-petits (dès 18 mois)

Médiathèque Valais - Sion
17 ژوئن، ساعت 10:30

Next
Plus Up

Le 17-17

Bibliothèque-Médiathèque Sierre (BMS)
17 ژوئن، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Schlösser

PALP Festival
19 ژوئیه، ساعت 18:30

Next
Plus Up

Schlösser

PALP Festival
20 ژوئیه، ساعت 18:30

Next
Plus Up

Schlösser

PALP Festival
21 ژوئیه، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Beauty & Room

PALP Festival
22 ژوئیه، ساعت 16:00

Next
Plus Up

Né pour lire

Bibliothèque-Médiathèque Sierre (BMS)
19 اوت، ساعت 09:30

Next
Plus Up

Prix Culturel Manor 2023 Valais : Aurélie Strumans

Musées cantonaux
6 مه، ساعت 11:00

Next
Plus Up

Objectif Terre

Musées cantonaux
15 ژوئن، ساعت 11:00

Next
Plus Up

Ballon Silent Disco

PALP Festival
8 سپتامبر، ساعت 18:30

Next
Plus Up

Visite pour découvrir les métiers de la Médiathèque Valais

Médiathèque Valais - Sion
13 سپتامبر، ساعت 08:30

Next
Plus Up

Les Riches Heures de Valère

Les Riches Heures de Valère
24 سپتامبر، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Coccicontes

Bibliothèque-Médiathèque Sierre (BMS)
7 اکتبر، ساعت 09:30

Next
Plus Up

Les Riches Heures de Valère

Les Riches Heures de Valère
15 اکتبر، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Né pour lire

Bibliothèque-Médiathèque Sierre (BMS)
28 اکتبر، ساعت 09:30

Next
Plus Up

Les Riches Heures de Valère

Les Riches Heures de Valère
5 نوامبر، ساعت 17:00

Next
Plus Up

Ramène ta coquille!

Musées cantonaux
1 سپتامبر، ساعت 11:00

Next
Plus Up

Vers une histoire culturelle du Valais

Musées cantonaux
24 نوامبر، ساعت 00:00

Next
Plus Up

Regarder le paysage à travers la collection du Musée d'art

Musées cantonaux
18 اکتبر، ساعت 00:00

Next
Plus Up

L'homme et la nature en Valais

Musées cantonaux
19 اکتبر، ساعت 00:00