ነጻ መእተዊ ፓስ ቪያንቨዩ ኣዝዝ/ዚ

ኣብ ናይ ዕድመ ወረቐት ዝተቐበልካዮ ኮድ

ኣብዛ ደብዳቤ ዘላ ኮድ ወይ ቁጽርኹም ኣእቲኹም

ተመዝገቡ።

ተለፎን ምስዘይህልወኩም ግን ናብዚ ኣብ ታሕቲ

ተጠቒሱ ዘሎ ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት ምውህሃድ ብምኻድ

ነዚ ካርድ ክትሓቱ ከም ትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ።

Qrapp
Googleplay Appstore