ነጻ መእተዊ ፓስ ቪያንቨዩ ኣዝዝ/ዚ

ኣብ ናይ ዕድመ ወረቐት ዝተቐበልካዮ ኮድ

 

በዚ ዝሃብኩሞ ኣድራሻ ኢመይል ምስ ተቐበልኩም፡ ነቲ ዝመጸኩም ኣድራሻ ጠዊቕኩም ነቲ ጠለብኩም ወዱእ ምዃኑ ተረጋግጹ።

 

 

ከም ዝተመዝገብኩም ምስ ተረጋገጸ ከኣ ፡ እዚ ካርድ ወይ እዚ ፓስ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ብፖስታ ይላኣኽ፡ ካብ ዕለት 1 ሚያዚያ 2020 ጀሚርኩም ክትጥቀሙሉ ይከኣል።  

 

ንኹሉ ምስዚ ካርድ ዝተኣሳሰር ሕቶ ምስ ዝህልወኩም በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ተወከሱ።

Ville de Sion
Office de l’intégration
integration@sion.ch / 027 324 15 41